Ådalen i Ångermanland

Ådalen är på flera sätt klassisk mark i Sverige. Namnet syftar på Ångermanälvens dalgång i Ångermanland och området innefattar flera kända orter som till exempel Kramfors, Sollefteå och Junsele. Ådalen är för de flesta kanske mest kända för en tragisk händelse som inträffade 1931. De så kallade Ådalshändelserna kom att dela upp Sverige i två delar, där den borgerliga högern stod på den ena och vänstern samt arbetarrörelsen på den andra. Upprinnelsen till händelserna var lönesänkningar på en sulfatfabrik som ledde till en strejk bland arbetarna. När strejkbrytare togs in började ett stort antal människor demonstrera mot detta, varpå militär inkallades för att få bukt med situationen.

Ådalen och skotten

Därefter inträffade det som i folkmun brukar kallas ”skotten i Ådalen”. Militären på plats trodde sig se vapen bland demonstranterna, och kaptenen beordrade då militären att skjuta. Tanken var att de skulle skjuta i marken precis framför demonstrationståget, men när de första skotten hördes började folk i de bakre leden att trycka på och den stora gruppen människor breddades. Detta tolkades av militären som att man försökte springa runt truppen på plats, och kapten Nils Mesterton beordrade då eld. Fem personer dog, varav de flesta i 20-årsåldern, och det hela ledde till en aggressiv debatt mellan fackföreningsrörelsen och de borgerliga.

Ådalen och vad detta område är känt för

Ådalen är dock känt för annat än denna tragiska händelse, även om det kanske fortfarande är vad de flesta associerar till när de hör namnet. Det ligger bland annat en stor travbana utanför Kramfors som heter Dannero Arena. Där körs några av Sveriges mest kända travlopp varje år, bland annat publikfavoriten Midnattsloppet varje sommar. Området kring Ådalen är också känt för sin vackra natur samt kvarlämningar efter den så kallade sågverksepoken. Under denna period flyttade mängder av människor till bygden för att arbeta. De senaste åren har dock utflyttningen varit relativt stor, och många har sökt sig till de större städerna söderut.