Föreningen Sveriges sändareamatörer

Sveriges sändareamatörer, ofta förkortat till SSA, är en förening för personer som gillar amatörradio. De har över 5 000 sändareamatörer som medlemmar och har sin bas i Sollentuna strax utanför Stockholm. De har även ett kansli i Karlsberg. Amatörradio är ett fenomen som var hett för några årtionden sen, men som under 90-talet och 00-talet började tappa mark. Idag är radio helt enkelt inte lika viktigt för kommunikation som det en gång var, eftersom vi numera använder internet för att få kontakt med folk från olika delar av landet eller världen. Trots detta så lockar alltså SSA fortfarande en hel del sändareamatörer som tycker att det är kul att experimentera med radio.

Sändareamatörer och olika aktiviteter i Sverige

Sändareamatörer i Sverige

SSA anordnar varje år många aktiviteter i Sverige. Föreningen sköter bland annat kontakterna med den internationella organisationen IARU, och anordnar då och då medlemsträffar. De ger också ut tidningen QTC varje månad, där det finns mycket intressant att läsa för den som är intresserad av amatörradio. Många av de som är medlemmar i SSA är det också för att utbyta tips, idéer och information med varandra. I tidningen QTC finns det till exempel många annonser för den som är intresserad av att köpa sändarutrustning.

För att sända amatörradio behöver man en amatörradiolicens. Sändareamatörer i Sverige får denna från SSA, som också hjälper till med alla nödvändiga papper man kan behöva om man vill åka utomlands för att sända. Det är helt enkelt en centralorganisation för alla sändareamatörer i Sverige, som dessutom sköter kontakten med Post- och telestyrelsen. Många är dock medlemmar i Sveriges sändareamatörer för att träffa likasinnade och gå på medlemsmöten. Dessutom anordnas det varje år tävlingar, där man till exempel ska försöka få kontakt med så många radiosändare som möjligt under kortast tid. För mer information om SSA har de en bra hemsida med mycket spännande läsning för den som är intresserad av amatörradio!